Chào mừng bạn đến với cửa hàng Đồ Thờ Giá Rẻ
Hotline : 0943.160.163

Trang chủ

[row label=”Slider” style=”small” class=”slider”][col span=”3″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-medium”][/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-medium”][ux_slider hide_nav=”true” nav_size=”normal” nav_style=”simple” timer=”4000″ visibility=”hide-for-small”][ux_image id=”1830″ image_size=”original” height=”69.5%” link=”#”][/ux_slider][/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ class=”tin-tuc” visibility=”hide-for-medium”]

SẢN PHẨM MỚI

[ux_products_list products=”4″ orderby=”rand” order=”asc”][/col][/row] [section label=”Sản phẩm nổi bật” bg_size=”orginal” bg_color=”rgb(243, 239, 246)” class=”sp-noi-bat”][row label=”Title” class=”title”][col span__sm=”12″]

SẢN PHẨM ĐANG KHUYẾN MẠI

[/col][/row] [row label=”Product – PC” style=”small” class=”product”][col span=”9″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-medium”][ux_products style=”normal” slider_nav_style=”simple” auto_slide=”3000″ products=”4″ orderby=”rand” show=”onsale” image_height=”100%” image_radius=”4″ image_size=”original” image_hover=”zoom”][/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ class=”banner-image” visibility=”hide-for-medium”][ux_image id=”1715″ image_size=”original” height=”99%”][/col][/row] [row label=”Product – Tablet” style=”small” class=”product”][col span__sm=”12″ visibility=”show-for-medium hide-for-small”][ux_products style=”normal” columns=”5″ slider_nav_style=”simple” auto_slide=”3000″ products=”5″ orderby=”rand” show=”onsale” image_height=”100%” image_radius=”4″ image_size=”original” image_hover=”zoom”][/col][/row] [row label=”Product – Mobile” style=”small” class=”product”][col span__sm=”12″ visibility=”show-for-small”][ux_products style=”normal” columns=”5″ slider_nav_style=”simple” auto_slide=”3000″ products=”5″ orderby=”rand” show=”onsale” image_height=”100%” image_radius=”4″ image_size=”original” image_hover=”zoom”][/col][/row][/section] [section label=”Đồ thờ cúng” class=”catelogy”][row label=”PC” style=”small” class=”row”][col span=”3″ span__sm=”12″ class=”sidebar” visibility=”hide-for-medium”]

ĐỒ THỜ CÚNG BẰNG ĐỒNG

[row_inner style=”small” col_style=”divided”][col_inner span__sm=”12″][ux_sidebar id=”danh-muc-do-tho-bang-dong”][/col_inner][/row_inner] [gap height=”15px”][ux_image id=”1832″ image_size=”original” height=”73%”][/col] [col span=”9″ span__sm=”12″ class=”product” visibility=”hide-for-medium”][tabgroup style=”simple” nav_size=”large” align=”right”][tab title=”BỘ TAM SỰ”][ux_products style=”normal” type=”row” cat=”95″ orderby=”rand” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom”][/tab] [tab title=”BỘ NGŨ SỰ”][ux_products style=”normal” type=”row” cat=”225″ orderby=”rand” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom”][/tab] [tab title=”LƯ HƯƠNG”][ux_products style=”normal” type=”row” cat=”220″ orderby=”rand” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom”][/tab][/tabgroup][/col][/row] [row label=”Tablet” style=”small” class=”row”][col span=”3″ span__sm=”12″ class=”sidebar” visibility=”show-for-medium hide-for-small”]

ĐỒ THỜ CÚNG

[row_inner style=”small” col_style=”divided”][col_inner span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″][ux_sidebar id=”danh-muc-do-tho-bang-dong”][/col_inner][/row_inner] [gap height=”15px”][ux_image id=”1832″ image_size=”original” height=”101%”][/col] [col span=”9″ span__sm=”12″ class=”product” visibility=”show-for-medium hide-for-small”][tabgroup style=”simple” nav_size=”large” align=”right”][tab title=”BỘ NGŨ SỰ”][ux_products style=”normal” type=”row” cat=”225″ products=”4″ orderby=”rand” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom”][/tab] [tab title=”BỘ TAM SỰ”][ux_products style=”normal” type=”row” cat=”95″ products=”4″ orderby=”rand” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom”][/tab] [tab title=”LƯ HƯƠNG”][ux_products style=”normal” type=”row” cat=”220″ products=”4″ orderby=”rand” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom”][/tab][/tabgroup][/col][/row] [row label=”Mobile” style=”small” class=”row”][col span=”3″ span__sm=”12″ class=”sidebar” visibility=”show-for-small”]

ĐỒ THỜ CÚNG

[row_inner style=”small” col_style=”divided”][col_inner span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”][featured_box img=”1060″ pos=”center” link=”http://bizhostvn.com/w/gom/danh-muc/bo-do-an-gia-dinh/phong-canh-ha-noi/” target=”_blank”]

Bộ đồ ăn vẽ phong cảnh Hà Nội

[/featured_box] [featured_box img=”1075″ pos=”center” link=”http://bizhostvn.com/w/gom/danh-muc/bo-do-an-gia-dinh/bo-do-an-men-trang-bat-trang/” target=”_blank”]

Bộ đồ ăn men trắng Bát Tràng

[/featured_box] [featured_box img=”1087″ pos=”center” link=”http://bizhostvn.com/w/gom/danh-muc/bo-do-an-gia-dinh/bo-do-an-ve-truc/” target=”_blank”]

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ Trúc

[/featured_box][/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”][featured_box img=”1070″ pos=”center” link=”http://bizhostvn.com/w/gom/danh-muc/bo-do-an-gia-dinh/bo-do-an-bat-trang-ve-phong-canh-ha-noi/” target=”_blank”]

Bộ đồ ăn Bát Tràng vẽ phong cảnh HN

[/featured_box] [featured_box img=”1079″ pos=”center” link=”http://bizhostvn.com/w/gom/danh-muc/bo-do-an-gia-dinh/bo-do-an-men-kem-bat-trang/” target=”_blank”]

Bộ đồ ăn men lam Bát Tràng

[/featured_box] [featured_box img=”1089″ pos=”center” link=”http://bizhostvn.com/w/gom/danh-muc/bo-do-an-gia-dinh/bo-do-an-ve-tung-hac/” target=”_blank”]

Bộ đồ ăn men trắng vẽ Tùng – Hạc

[/featured_box][/col_inner][/row_inner] [gap height=”15px”][/col] [col span=”9″ span__sm=”12″ class=”product” visibility=”show-for-small”][tabgroup style=”simple” nav_size=”large” align=”center”][tab title=”BỘ NGŨ SỰ”][ux_products style=”normal” type=”row” cat=”225″ orderby=”rand” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom”][/tab] [tab title=”BỘ TAM SỰ”][ux_products style=”normal” type=”row” cat=”95″ orderby=”rand” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom”][/tab] [tab title=”LƯ HƯƠNG”][ux_products style=”normal” type=”row” cat=”220″ orderby=”rand” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom”][/tab][/tabgroup][/col][/row][/section] [section label=”Vật phẩm phong thủy” class=”catelogy”][row label=”PC” style=”small” class=”row”][col span=”3″ span__sm=”12″ class=”sidebar” visibility=”hide-for-medium”]

ĐỒ PHONG THỦY

[row_inner style=”small” col_style=”divided”][col_inner span__sm=”12″][ux_sidebar id=”danh-muc-do-phong-thuy”][/col_inner][/row_inner] [gap height=”15px”][ux_image id=”1907″ image_size=”original” height=”73%”][/col] [col span=”9″ span__sm=”12″ class=”product” visibility=”hide-for-medium”][tabgroup style=”simple” nav_size=”large” align=”right”][tab title=”TƯỢNG PHẬT”][ux_products style=”normal” type=”row” cat=”130″ orderby=”rand” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom”][/tab] [tab title=”TƯỢNG DANH TƯỚNG”][ux_products style=”normal” type=”row” cat=”180″ orderby=”rand” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom”][/tab] [tab title=”LINH VẬT”][ux_products style=”normal” type=”row” cat=”114″ orderby=”rand” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom”][/tab][/tabgroup][/col][/row] [row label=”Tablet” style=”small” class=”row”][col span=”3″ span__sm=”12″ class=”sidebar” visibility=”show-for-medium hide-for-small”]

ĐỒ PHONG THỦY

[row_inner style=”small” col_style=”divided”][col_inner span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″][ux_sidebar id=”danh-muc-do-phong-thuy”][/col_inner][/row_inner] [gap height=”15px”][ux_image id=”1907″ image_size=”original” height=”101%”][/col] [col span=”9″ span__sm=”12″ class=”product” visibility=”show-for-medium hide-for-small”][tabgroup style=”simple” nav_size=”large” align=”right”][tab title=”TƯỢNG PHẬT”][ux_products style=”normal” type=”row” cat=”130″ products=”4″ orderby=”rand” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom”][/tab] [tab title=”LINH VẬT”][ux_products style=”normal” type=”row” cat=”114″ products=”4″ orderby=”rand” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom”][/tab] [tab title=”TƯỢNG DANH TƯỚNG”][ux_products style=”normal” type=”row” cat=”180″ products=”4″ orderby=”rand” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom”][/tab][/tabgroup][/col][/row] [row label=”Mobile” style=”small” class=”row”][col span=”3″ span__sm=”12″ class=”sidebar” visibility=”show-for-small”]

ĐỒ PHONG THỦY

[row_inner style=”small” col_style=”divided”][col_inner span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ visibility=”hide-for-small”][featured_box img=”1070″ pos=”center” link=”http://bizhostvn.com/w/gom/danh-muc/am-chen-bat-trang/am-chen-men-ran/” target=”_blank”]

Ấm chén Bát Tràng men Rạn

[/featured_box] [featured_box img=”1079″ pos=”center” link=”http://bizhostvn.com/w/gom/danh-muc/am-chen-bat-trang/am-chen-men-thuy-tinh/” target=”_blank”]

Ấm chén men thủy tinh

[/featured_box] [featured_box img=”1089″ pos=”center” link=”http://bizhostvn.com/w/gom/danh-muc/am-chen-bat-trang/am-chen-men-trang/” target=”_blank”]

Ấm chén Bát Tràng men trắng

[/featured_box][/col_inner][/row_inner] [gap height=”15px”][/col] [col span=”9″ span__sm=”12″ class=”product” visibility=”show-for-small”][tabgroup style=”simple” nav_size=”large” align=”center”][tab title=”TƯỢNG PHẬT”][ux_products style=”normal” type=”row” cat=”130″ orderby=”rand” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom”][/tab] [tab title=”LINH VẬT”][ux_products style=”normal” type=”row” cat=”114″ orderby=”rand” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom”][/tab] [tab title=”TƯỢNG DANH TƯỚNG”][ux_products style=”normal” type=”row” cat=”180″ orderby=”rand” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom”][/tab][/tabgroup][/col][/row][/section] [section label=”Cam kết” bg_color=”rgb(250, 193, 0)” padding=”10px” class=”cam-ket” visibility=”hide-for-small”][row style=”large”][col span=”4″ span__sm=”6″][gap height=”10px”][featured_box img=”625″ img_width=”69″ pos=”left”]

Miễn phí vận chuyển toàn quốc

Chúng tôi hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho Quý khách. Áp dụng cho đơn hàng trên 1 triệu đồng, thanh toán khi nhận hàng.

[/featured_box][/col] [col span=”4″ span__sm=”6″][gap height=”10px”][featured_box img=”639″ img_width=”69″ pos=”left”]

Biên nhận và kiểm hàng

Khi nhận hàng, quý khách vui lòng kiểm tra thật kỹ và biên nhận với nhân viên chuyển phát là hàng đã nhận hoàn toàn đúng chuẩn.

[/featured_box][/col] [col span=”4″ span__sm=”6″][gap height=”10px”][featured_box img=”644″ img_width=”69″ pos=”left”]

Hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng hết lòng, vì quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ Hotline/zalo: 0943.160.163

[/featured_box][/col][/row][/section]
0963.160.163
Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn Thu nhỏ
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.